Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

CÁC YẾU TỐ CHUYỂN VIỆN VỚI TÌNH TRẠNG CẤP CỨU

MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC YẾU TỐ CHUYỂN VIỆN VỚI TÌNH TRẠNG CẤP CỨU KHI NHẬP VIỆN VÀ TỬ VONG TRONG 24 GIỜ ĐẦU Ở TRẺ SƠ SINH CHUYỂN ĐẾN KHOA CẤP CỨU NHI ĐỒNG 1 TỪ 10/2005 – 3/2006.

Bs. Bạch Văn Cam, BS. Nguyễn Thế Minh Nguyệt,
BS. Nguyễn Thị Anh Thư, BS. Bùi Phạm Minh Trang
BV. Nhi đồng 1 TP.HCM

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại BV. Nhi Đồng 1 (BVNĐ1), trong 5 năm (2000 – 2004), tỷ lệ tử vong sơ sinh trung bình hàng năm là 31,61%, trong đó tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh được chuyển viện (CV) là 39,85%, một con số rất cao so với tỷ lệ tử vong chung của toàn bệnh viện hàng năm là 1,66%. Tỷ lệ tử vong trong 24 giờ đầu nhập viện ở nhóm tuổi sơ sinh là cao nhất, chiếm 50,5% trong tổng số tử vong 24 giờ đầu ở trẻ em tại các tuyến bệnh viện trong toàn quốc. Một trong các nguyên nhân của tử vong 24 giờ đầu là sự chuyển viện không an toàn. Tỷ lệ chuyển viện không an toàn ở đối tượng trẻ em nói chung đến BVNĐ1 là 27,8% và có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p<0,0005, or =" 64,2)">

Khảo sát về vấn đề chuyển viện ở trẻ em nói chung và trẻ sơ sinh nói riêng đã được thực hiện bởi nhiều tác giả, nhưng để xác định các yếu tố liên quan giữa chuyển viện an toàn và tử vong 24 giờ đầu, hầu hết các tác giả mà chúng tôi tham khảo mô tả tỷ lệ % có được từ những xử lý thống kê một yếu tố và nhất là các thiết kế nghiên cứu đều là mô tả các trường hợp bệnh. Tiếp tục trả lời cho câu hỏi mà các bác sĩ nhi quan tâm, chúng tôi tiến hành một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu (tiên cứu lịch sử - historical prospective) và áp dụng những kỹ thuật xử lý thống kê nhiều yếu tố. Thiết kế nghiên cứu phân tích này sẽ giúp xác định mối liên quan giữa tình trạng lâm sàng không ổn định khi chuyển viện (LSKOĐ-CV) và các yếu tố chuyển viện khác với tình trạng cấp cứu khi nhập viện (CC-NV) và tử vong 24 giờ đầu (TV-24) ở bệnh nhi sơ sinh được chuyển đến khoa cấp cứu BVNĐ1 từ tháng 10/2005 đến tháng 03/2006.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Thiết kế: đoàn hệ tiền cứu lịch sử (cohort prospectif historique).

Tiêu chuẩn chọn mẫu: Bệnh nhi sơ sinh từ 1 – 28 ngày tuổi, có giấy CV của các cơ sở y tế (CSYT) được chuyển đến BVNĐ1 từ 10/2005 – 3/2006, được xác định tình trạng CC-NV bằng dấu hiệu nguy hiểm và xử trí cấp cứu khi nhập viện, có cha, mẹ hay người thân đi cùng xe CV.

Cỡ mẫu: qua nghiên cứu thử và tính toán bằng phần mềm Epi Info 2005, cỡ mẫu tính được là: N = 255. Mẫu thực tế là N = 305.

3. KẾT QUẢ:

Gần 3/4 trẻ được chuyển đến từ các tỉnh. Có 79,7% trẻ ở độ tuổi <>

Khi đến Nhi Đồng 1, 39% trẻ có tình trạng cấp cứu và 7,9% trẻ tử vong trong 24 giờ đầu. Các yếu tố liên quan với tình trạng cấp cứu nhập viện và tử vong trong 24 giờ là: tình trạng lâm sàng không ổn định trước chuyển viện, hỗ trợ hô hấp không phù hợp, biến cố trên đường chuyển và bệnh màng trong, trong đó, yếu tố liên quan mạnh nhất với tình trạng cấp cứu nhập viện là bệnh màng trong và với tử vong trong 24 giờ là tình trạng lâm sàng không ổn định trước chuyển viện.

Công tác hồi sức và điều trị ổn định cho trẻ trước chuyển viện sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ nhập viện trong tình trạng cấp cứu và tỷ lệ tử vong trong 24 giờ đầu.

Trích Hội thảo khoa học Việt Pháp Cấp cứu – Hồi sức cấp cứu 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét