Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Tái tạo ngón tay bằng ngón chân thứ hai

Bs. Võ Văn Châu

Khoa vi phẫu tạo hình

BV.Chấn thương Chỉnh hình

TÓM TẮT

Có nhiều phương pháp tái tạo ngón tay mới để thay thế ngón tay cái hoặc một ngón tay dài bị mất mà trong số đó chuyển ghép ngón chân thứ hai lên bàn tay bằng kỹ thuật vi phẫu là một phương pháp hiện đại. Tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM từ 1995 đến 2004 đã có 15 trường hợp chuyển ghép ngón chân thứ hai lên để thay thế ngón tay gồm 8 ngón tay cái, 5 ngón tay dài và hai trường hợp thay thế cùng lúc hai ngón tay. Theo dõi 9 BN thấy có 5 bệnh nhân (BN) phục hồi độ 1, và 4 BN độ 2 theo đánh giá của Pho có nghĩa là hữu ích. (tiếp theo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét