Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Hiệu quả điều trị vàng da sơ sinh do tăng Bilirubin gián tiếp

Hiệu quả điều trị vàng da sơ sinh
do tăng Bilirubin gián tiếp của dàn đèn compach hai mặt tự chế

BS. Ngô Minh Xuân và các CS

BV. Phụ sản Từ Dũ

Tóm tắt

Vàng da là một bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và vàng da nhân là một biến chứng rất nguy hiểm. Bệnh cần được chẩn đoán sớm ở trẻ sơ sinh và điều trị bằng cách rọi đèn nhằm phòng tránh các nguy cơ do nhiễm độc thần kinh.

Mục tiêu: Nhằm đánh giá hiệu quả của ánh sáng liệu pháp bằng cách sử dụng đèn compact TD 2 mặt và khẳng định rằng loại đèn mới này có hiệu quả tốt như đèn biliblanket phối hợp compact TD 8,9w/71 trong điều trị vàng da sơ sinh.

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, thử nghiệm lâm sàng có đối chứng. Nghiên cứu trên 64 trẻ sơ sinh đủ tháng, vàng da nặng, được chọn ngẫu nhiên vào 1 trong 2 cách rọi đèn: 32 trẻ trong nhóm nghiên cứu được rọi bằng đèn compact TD hai mặt, 32 trẻ trong nhóm nghiên cứu được rọi bằng đèn compact TD hai mặt, 32 trẻ trong nhóm 2 được rọi bằng đèn biliblanket dưới lưng trẻ, phối hợp với chiếu đèn compact TD 8,9w/71.

Kết quả: Sau 12 giờ điều trị, bilirubin không kết hợp/máu của nhóm được chiếu đèn compact TD hai mặt tương đương nhóm chiếu đèn 2 mặt với đèn biliblanket ở dưới lưng. Các tốc độ giảm trung bình của bilirubin không kết hợp là: 5,24 ± 4,34 mg% sau 12 giờ rọi đèn, tốc độ này là 3,84 ± 3,44 mg%, đối với nhóm thứ hai (P>0,05). Nhưng ở thời điểm 24, 48 giờ rọi đèn thì mức giảm bilirubin không kết hợp ở nhóm nghiên cứu là 9,84 ± 4,87 mg% trong khi mức giảm này ở nhóm chứng chỉ là 7 ± 5,18 mg% (P=0,027). Sau đó ở thời điểm 48 giờ mức giảm này 13,46 ± 6,13 mg% ở nhóm nghiên cứu và 10,69 ± 4,99 mg% ở nhóm thứ 2 (P= 0,029). Thời gian rọi đèn trung bình ở nhóm sử dụng đèn compact TD 2 mặt thấp hơn một cách có ý nghĩa là 37,12 ± 15,35 ở nhóm nghiên cứu, so với 46,13 ± 23,23 giờ ở nhóm chứng (P=0,036).

Kết luận: Đèn compact TD hai mặt có hiệu quả tốt trong việc điều trị vàng da sơ sinh. Đèn này có thể trang bị một cách dễ dàng và kinh tế cho đa số các đơn vị điều trị sơ sinh.

Trích Tạp chí Y học TP.HCM số đặc biệt chuyên đề nội Nhi - 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét