Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TẠI LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA LÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC, THỰC HIỆN TỐT ĐỀ ÁN 1816 VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BNgày 14.4, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị Lễ phát động phong trào thi đua làm theo lời dạy của Bác thực hiện tốt Đề án 1816 và quy tắc ứng xử của cán bộ y tế.

Website Bộ Y tế xin trân trọng đăng toàn văn bài “phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tại lễ phát động phong trào thi đua làm theo lời dậy của Bác thực hiện tốt Đề án1816 và quy tắc ứng xử của cán bộ y tế.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN QUỐC TRIỆU

TẠI LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUALÀM THEO LỜI DẠY CỦA BÁC THỰC HIỆN TỐT ĐỀ ÁN 1816VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ Y TẾ

Tại Khách sạn La Thành, Hà Nội – ngày 14/4/2009


Kính thưa Đ/c Nguyễn Thị Doan - Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN VN

Thưa Quý vị Đại biểu

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tăng cường các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội hướng về cơ sở, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để hỗ trợ tạo điều kiện cho khu vực này phát triển, trong đó các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng.

Bộ Y tế đã phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" (gọi tắt là Đề án 1816), đồng thời triển khai quyết liệt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Đó là những hoạt động thiết thực của ngành hướng về cơ sở, tập trung ưu tiên phục vụ địa phương, vùng khó khăn.

Sau chín tháng thực hiện, Đề án 1816 đã được kiểm tra đánh giá sơ kết tại Hội nghị Tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2008. Hiệu quả đã dần thấy rõ: Chất lượng khám, chữa bệnh của các bệnh viện tuyến dưới có chuyển biến tiến bộ rõ rệt; Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của các tỉnh, thành đã từng bước làm chủ được các kỹ thuật do bệnh viện tuyến trên chuyển giao; Tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến trên đã giảm đi khoảng 30%; Chúng ta rất vui mừng được thấy Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ghi nhận đây là giải pháp đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của nhân dân ở các địa phương, cơ sở vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Theo đó, đã chỉ đạo các Bộ, ngành ủng hộ, tạo điều kiện; cấp ủy và chính quyền địa phương tích cực phối hợp.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, hôm nay, tại buổi mít tinh trang trọng này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, tôi tuyên bố phát động phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành Y tế với chủ đề "Hướng về y tế cơ sở cán bộ y tế làm theo lời dạy của Bác 'Thầy thuốc phải như mẹ hiền' quyết tâm thực hiện thắng lợi Đề án 1816 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên toàn hệ thống".

Chúng ta cùng xác định 3 mục tiêu:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, phấn đầu xuất hiện được càng nhiều những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến.

2. Tiếp tục nâng cao phẩm chất, đạo đức của người thầy thuốc, người cán bộ y tế thực hiện đoàn kết thống nhất trong tập thể, đơn vị, đáp ứng tốt nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mọi điều kiện, tạo sự ủng hộ và đồng thuận của toàn xã hội đối với y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế trong toàn hệ thống lên một bước, đáp ứng ngày một tốt hơn như cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với một số chỉ tiêu quan trọng cần đạt được như sau:

1. 100% các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế có kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức y tế tại đơn vị.

2. Đạt hiệu quả và ảnh hưởng rõ rệt của việc thực hiện Quy tắc ứng xử đối với chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị và đối với xã hội.

3. 100% các đơn vị y tế có kế hoạch triển khai, tích cực thực hiện Đề án 1816 (trong đó có thành lập Ban chỉ đạo).

4. 100% các đơn vị lập kế hoạch (thực hiện hợp đồng trách nhiệm) trên cơ sở khảo sát thực tiễn giữa các đơn vị cử cán bộ luân phiên và đơn vị nhận cán bộ luân phiên, đảm bảo kế hoạch khả thi.

5. 100% đơn vị đảm bảo chỉ tiêu quân số cán bộ đi luân phiên, đúng theo qui định và yêu cầu nhiệm vụ.

6. Đạt hiệu quả cao trong việc chuyển giao kỹ thuật, công nghệ khám chữa bệnh, đóng góp thiết thực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới (số lượng, chất lượng kỹ thuật)

7. Đạt tỷ lệ cao giảm tải cho tuyến trên do kết quả thực hiện Đề án 1816 tại các đơn vị.

Để thực hiện các mục tiêu và tiêu chí quan trọng kể trên, cần nỗ lực tập trung các giải pháp:

1. Tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân". Tập trung chỉ đạo tổ chức việc làm theo lời dạy của Bác "Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền".

2. Triển khai quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức y tế tại các đơn vị trong toàn ngành.

3. Xây dựng tiêu chí để tặng thưởng các danh hiệu "Thầy thuốc phải như mẹ hiền" cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

4. Xây dựng nhiều gương điển hình tiên tiến là các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua góp phần làm cho phong trào ngày càng lan toả và rộng khắp, ngày càng phát triển và mang lại hiểu quả cao.

5. Các cơ quan chức năng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Việc đánh giá, sơ kết 6 tháng, 9 tháng và 01 năm phải được tiến hành một cách thận trọng, tỉ mỉ, chính xác và công khai. Phải có các hình thức khen, chê kịp thời và đúng người, trúng việc tạo ra động lực mới cho phong trào.

6. Tích cực tuyên truyền sâu rộng để nhân dân địa phương hiểu biết đồng tình, ủng hộ các hoạt động của Bộ Y tế trong thực hiện Đề án 1816 và Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức ngành Y tế; tạo ra niềm tin của nhân dân địa phương đối với y tế tuyến địa phương, yên tâm điều trị tại chỗ, cùng giám sát việc thực hiện tại các đơn vị; góp phần thực hiện "giảm tải tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên.

Trong không khí sôi nổi cả nước tiếp tục đẩy mạnh cuộc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế tiếp tục hướng ứng cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào thi đua "Hướng về y tế cơ sở cán bộ y tế làm theo lời dạy của Bác "Thầy thuốc phải như mẹ hiền" quyết tâm thực hiện thắng lợi Đề án 1816 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên toàn hệ thống" góp phần thực hiện nhiệm vụ năm 2009, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chúc phong trào thi đua của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính chúc Quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn Ban biên tập Website Bộ Y tế

Ngày 15/04/2009

.....................


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét