Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Giáo trình Gây mê hồi sức

Thư viện giáo trình do

TS.BS. HỒ KHẢ CẢNH (chủ biên)
BS.LÊ HỒNG CHÍNH
BS. TRẦN THỊ THU LÀNH

Giáo trình
GÂY MÊ HỒI SỨC I


TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG GMHS

Huế 2006


Giáo trình Gây mê Hồi sức
Mở đầu
Chương 1: Sơ lược lịch sử phát triển chuyên ngành Gây mê Hồi sức
Chương 2: Thăm khám bệnh nhân trước gây mê
Chương 3: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ
Chương 4: Vô khuẩn-khử khuẩn
Chương 5: Rối loạn thăng bằng nước và điện giải
Chương 6: Rối loạn cân bằng toan kiềm
Chương 7: Tai biến và biến chứng trong gây mê
Chương 8: Tai biến và biến chứng nhiễm độc thuốc tê
Chương 9: Truyền máu
Chương 10: Kỹ thuật gây tê tuỷ sống
Chương 11: Kỹ thuật gây tê tĩnh mạch
Chương 12: Kỹ thuật gây tê đám rối thần kinh cánh tay
Chương 13: Kỹ thuật gây tê thần kinh ngoại biên
Chương 14: Gây tê ngoài màng cứng-Gây tê qua khe xương cùng
Mục lục
Tài liệu tham khảo

Mở Giáo trình