Thứ Hai, 15 tháng 12, 2008

Hình Đại hội GMHS toàn quốc 12/2008

Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp
Hình Đại hội GMHS toàn quốc tại Buôn mê thuộc (Daclac)Nhiệm kỳ:2009-2014