Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

BÀI GIẢNG GIẢI PHẪU HỌC Online

CHƯƠNG 1:

NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌCMục tiêu học tập:

1. Biết được phạm vi nghiên cứu của môn học.

2. Biết được các nguyên tắc đặt tên và danh từ giải phẫu học.I. Định nghĩa và lịch sử

Giải phẫu học là môn khoa học nghiên cứu về cấu trúc cơ thể con người. Nghiên cứu cấu trúc từng cơ quan và mối liên quan giữa giải phẫu và chức năng của cơ quan bộ phận đó.

Giải phẫu học là một môn khoa học cơ sở không những cho y học mà còn cho các ngành sinh học khác.

Lịch sử nghiên cứu giải phẫu có từ rất lâu. Trong quá trình phát triển đó đã xuất hiện những nhà giải phẫu học nổi tiếng như:

Hippocrate (460 – 377 TCN), cha đẻ của y học tây phương, đã đưa ra thuyết cấu tạo về con người là thuyết thể dịch “các cơ quan được tạo thành từ các thành phần là máu, khí, mật vàng và mật đen, các cơ quan có cấu tạo khác nhau là do tỷ lệ các thành phần trên khác nhau).

André Vésalius (1514 – 1519) được xem là cha đẻ của giải phẫu học hiện đại với tác phẩm nổi tiếng “De humani corporis fabrica”. Với phương pháp nghiên cứu giải phẫu là quan sát trực tiếp trên việc phẫu tích xác.

Sau đó giải phẫu học không ngừng phát triển cho đến ngày hôm nay, nhờ các công trình nghiên cứu của nhiều nhà giải phẫu học nổi tiếng.
(Xem tiếp 10 chương)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét