Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Trung tâm thông tin vệ tin

  (Vinasat) - Dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam VINASAT là dự án cấp quốc gia, được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm. Từ năm 1998, Chính phủ đã thông qua Báo cáo tiền khả thi Dự án phóng vệ tinh Việt Nam - VINASAT của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và VNPT. Năm 1999, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT. Năm 2001, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) đã phê duyệt VINASAT là một trong các nội dung chủ yếu của Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm... Xem tiếp

                                 (Vinasat-1) - Tầm nhìn và hiện thực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét